Skip to main content

THƯƠNG HIỆU

CGV Cinemas

CGV là một trong năm Cụm Rạp Chiếu Phim lớn nhất toàn cầu và CGV Việt Nam là Nhà Phát Hành, nhà quản lý và vận hành Cụm Rạp Chiếu Phim CGV Cinemas lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu của CGV Việt Nam là trở thành công ty giải trí điển hình, đóng góp cho sự phát triển không ngừng của lĩnh vực điện ảnh Việt Nam nói riêng và công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam nói chung.

Giờ hoạt động:
Thứ 2 – Chủ Nhât: 9:00 – 21:00

Vị trí: L10

Liên hệ: 0287 108 9689

Chấp nhận thanh toán: